Verdiepingscursus

..voor mensen met ervaring in Geweldloze Communicatie


Doelgroep: docenten, opvoeders, ouders, mentoren, zorgcoördinatoren, remedial teachers, directeuren, bestuursleden, schoolmaatschappelijk werkers.

Cursus: 5 dagdelen van 3 uur.

Aantal: 8 - 16 personen.

Locatie: In overleg.Past deze training bij u?

Deze training is geschikt voor teams die voldoen aan één of meerdere kenmerken:

  • Er is sprake van miscommunicatie en/of spanningen tussen collega's.
  • Er zijn spanningen met klanten en/of cliënten.
  • Er wordt gepest.
  • Er spelen diepgaande conflicten tussen collega's.
  • Er is interesse om 'mediation' te leren.

Doel:

  • Leren om 100% verantwoordelijkheid te nemen voor intense gevoelens(zoals bijvoorbeeld frustratie, angst, verdriet, schaamte, boosheid, depressie, jaloezie, stress, wanhoop)
  • Leren om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor jouw waarden(behoeftes)
  • Leren om kwetsbaar en assertief te zijn
  • Écht leren luisteren naar anderen

We werken aan de hand van voorbeelden die uit de groep naar voren komen. Op deze manier kan de techniek direct worden toegepast op de dagelijkse praktijk.


Elke dag staat een thema centraal. Hieronder de 5 thema's:

100% verantwoordelijkheid nemen voor intense gevoelens:
Gevoelens kunnen veranderen van moment tot moment, dat is heel natuurlijk. En soms blijf je hangen in een bepaald gevoel, dat is niet natuurlijk. We besteden aandacht, aan hoe je hier mee om kan gaan en wat je kan doen in communicatie met anderen.


Verantwoordelijkheid nemen voor je leven & Universele Behoeftes:
Soms zijn we vergeten wat we nodig hebben en wat belangrijk voor ons is. We gaan dan zorgen voor anderen, maar raken het contact met onze eigen behoeftes kwijt. Deze les gaat over hoe je in contact kan blijven met voor jou essentiële en vitale waarden in het leven. Én over hoe je die serieus kan gaan nemen.


Assertiviteit & Verzoeken doen:
Wat wil je dat de ander concreet doet om jouw leven te verrijken? Hoe maak je je verzoek SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden)? Hoe kan je ervoor zorgen dat de ander je ondersteunt vanuit zichzelf i.p.v. vanuit schuld, angst voor straf of hoop op 'aardig gevonden worden'.


Empathie en Écht Luisteren:
Opkomen voor je eigen behoeftes is een hele kunst. Het kan ook een hele uitdaging zijn om écht te luisteren naar de ander. Alleen luisteren naar de woorden die de ander gebruikt is vaak niet genoeg om de ander echt te begrijpen. Écht begrip, vraagt om jouw volledige aanwezigheid en empathische vaardigheden. Die gaan we deze les oefenen. 


Kwetsbaarheid & Eerlijk uiten:

Delen wat er in je leeft met een ander kan soms erg moeilijk zijn. Toch opent het je hart, omdat je jouw waarheid leeft. Uiteindelijk leidt dit tot innerlijke rust en vrijheid. We oefenen met elkaar om de woorden te vinden die passen bij jouw taal.


De investering voor deze cursus is: 
€150,- per persoon of €1500,- per groep 
(minimaal 8 personen maximaal 16 personen).
(Kosten zijn inclusief koffie/thee, cursusmateriaal) (En exclusief reiskosten en BTW). 
U kunt ook bellen of mailen:

Jort Bijleveld | E-mail: jort.bijleveld@gmail.com | Tel: 06-18814001.