Cursus Snel Vergaderen Zonder Ruzie


Wie:     Teams en groepen  (8-24 deelnemers.)
Waar:  Op het werk of in ander groepsverband (stichting, vereniging)
Duur:   2 dagdelen


Iets voor u?
 • Duurt vergaderen vaak langer dan u zou willen?
 • Vindt u het vergaderen vermoeiend?
 • Denkt u wel eens tijdens een vergadering 'Wat doe ik hier?' of 'kan Karel niet eens z'n mond houden?' of 'Waarom zegt Els niks?'
 • Vindt u de vergaderingen vaak inefficiënt en stroperig?
 • Is het vaak onduidelijk wie over welke onderwerpen beslissingsbevoegdheid heeft?


 SVZR (Snel Vergaderen Zonder Ruzie) is:

 • Snelle & Respectvolle Besluitvorming.
 • Op een unieke manier kiezen.
 • Kiezen voor datgene wat de minste weerstand in de groep genereert. 
 • Respect voor tijd, voortgang en flow. 
 • Respect voor de stem en bijdrage van ieder groepslid. 
 • Inachtneming van het feit dat  'geen beslissing'  vaak weerstand oplevert. Er wordt dus alleen 'geen beslissing' genomen, als dit de minste weerstand in de hele groep oplevert. Dit is bijna nooit het geval, omdat mensen vooruit willen.
 • Makkelijk te leren en toe te passen in ieder team of groep.

Doel Training:
 • Het leren toepassen van SVZR in een team of groep.
 • Het leren toepassen van SVZR onder tijdsdruk of in conflictsituaties.
 • Onderscheid leren maken tussen de besluitvorming en het groepsproces en de verbinding tussen de groepsleden.
 • Ervaren hoe prettig het is om snel beslissingen te nemen die ook nog eens de minste weerstand in de groep genereren.

Programma

Tijdens de training werken we met casussen of aan de hand van échte onderwerpen waarover de groep besluiten wil nemen. Op die manier kan het
SVZR direct worden toegepast op de dagelijkse praktijk. De trainer zorgt hierbij voor een rustige, prettige en veilige sfeer.Resultaat
U gaat naar huis met concrete vaardigheden die leiden tot snelle, open, effectieve en respectvolle besluitvorming. Deze kunt u inzetten in alle teams en/of groepen waarvan u deel uitmaakt. 


Bent u geïnteresseerd?

Laat dan hieronder uw gegevens achter. Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.
U kunt ook bellen of mailen:

Jort Bijleveld | E-mail: jort.bijleveld@gmail.com | Tel: 06-18814001.
Nadelen Democratie, Consensus, Autocratie, Sociocratie:

 • Democratie kan weerstand veroorzaken bij een groot aantal mensen in de groep die niet vóór een voorstel gekozen hebben.
 • Democratie is vaak geen democratie, omdat de macht toch vaak bij één of een paar personen ligt.
 • Bij sociocratie kan het besluitvormingsproces soms zorgen voor ernstige vertraging of zelfs stilstand als één of meerdere personen een beargumenteerd en overwegend bezwaar hebben.
 • Bij consensus kan het besluitvormingsproces worden verlamd als één iemand tegen is een voorstel is.
 • Autocratie kan ervoor zorgen dat veel mensen weerstand ervaren bij genomen beslissingen. Hierdoor kan het plezier om te werken afnemen.
 • Alle modellen kunnen stress en weerstand in de groep veroorzaken.
 • Alle modellen zorgen vaak voor vertraging en vaak voor gedemotiveerde mensen.