Empathy 4 You

Empathy 4 You verzorgt cursussen voor onderwijs, zorg en overheid.
Empathy 4 You verzorgt cursussen en workshops voor particulieren.


Doelstelling van de cursussen:
  • Leren hoe je conflicten kan oplossen of voorkomen.
  • Leren hoe je miscommunicatie kan veranderen in verbindende communicatie.
  • Leren hoe je kan werken aan een sociaal veilige school/zorginstelling/organisatie.
  • Leren hoe je effectief en snel kan vergaderen zonder veel tijd kwijt te zijn aan miscommunicatie en/of conflicten.


Voor wie:

  • Docenten, opvoeders, mentoren, ouders, zorgcoördinatoren, remedial teachers, schoolmaatschappelijk werkers, leidinggevenden.
  • Ambtenaren
  • Zorgverleners, therapeuten, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, psychiaters, leidinggevenden.
  • Professionals met achtergrond SPH, CMV, Creatieve Therapie.
  • Particulieren
  • Winkelpersoneel, zakelijke dienstverleners, baliemedewerkers


Empathy 4 You is opgericht door Jort Bijleveld in mei 2011.