Besluitvorming Minste Weerstand
...voor teams die met respect voor mens en tijd willen beslissen!

Wie:     Teams en groepen  (6-24 deelnemers.)
Waar:  Op het werk of in ander groepsverband (stichting, vereniging)
Duur:   2 dagen


Iets voor u?
 • Duurt vergaderen vaak langer dan u zou willen?
 • Vindt u het vergaderen vermoeiend?
 • Denkt u wel eens tijdens een vergadering 'Wat doe ik hier?' of 'kan Karel niet eens z'n mond houden?' of 'Waarom zegt Els niks?'
 • Vindt u de vergaderingen vaak inefficiënt en stroperig?
 • Is het vaak onduidelijk wie over welke onderwerpen beslissingsbevoegdheid heeft?


 SVZC (Snel Vergaderen Zonder Conflicten) betekent:

 • Snelle & Respectvolle Besluitvorming.
 • Op een unieke manier kiezen.
 • Kiezen voor datgene wat de minste weerstand in de groep genereert. 
 • Respect voor tijd, voortgang en flow. 
 • Respect voor de stem en bijdrage van ieder groepslid. 
 • Inachtneming van het feit dat  'geen beslissing'  vaak weerstand oplevert. Er wordt dus alleen 'geen beslissing' genomen, als dit de minste weerstand in de hele groep oplevert. Dit is bijna nooit het geval, omdat mensen vooruit willen.
 • Makkelijk te leren en toe te passen in ieder team of groep.

Doel Training:
 • Het leren toepassen van SVZC in een team of groep.
 • Het leren toepassen van SVZC onder tijdsdruk of in conflictsituaties.
 • Onderscheid leren maken tussen de besluitvorming en het groepsproces en de verbinding tussen de groepsleden.
 • Ervaren hoe prettig het is om snel beslissingen te nemen die ook nog eens de minste weerstand in de groep genereren.

Programma

Tijdens de training werken we met casussen of aan de hand van échte onderwerpen waarover de groep besluiten wil nemen. Op die manier kan het 
SVZC direct worden toegepast op de dagelijkse praktijk. De trainer zorgt hierbij voor een rustige, prettige en veilige sfeer.Resultaat
U gaat naar huis met concrete vaardigheden die leiden tot snelle, open, effectieve en respectvolle besluitvorming. Deze kunt u inzetten in alle teams en/of groepen waarvan u deel uitmaakt. 


Bent u geïnteresseerd?

Laat dan hieronder uw gegevens achter. Dan neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.
U kunt ook bellen of mailen:

Jort Bijleveld | E-mail: jort.bijleveld@gmail.com | Tel: 06-18814001.